Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Εικόνες από εφημερίδες για το βιβλίο "Οι Κόρες της Αφροδίτης"

1 σχόλιο:

Η... δική μας θεία Λένα.

Σημειώσεις επί προσωπικού Τη συνάντησα για πρώτη φορά ένα από τα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας, μεταξύ 8 και 12 χρονών, που ένα μ...